První homeopatická poradna pro děti, dospělé a zvířata na Mělníku


Princip homeopatie

Slovo homeopatie pochází z řečtiny a vzniklo z řeckých slov homeo (podobný) a pathos (utrpení, nemoc). Teorie "podobného podobným" je známa minimálně od časů Hippokrata, řeckého zakladatele medicíny, který už 450 let př.n.l. hlásal, že látka, která je schopna vyvolat nějaké zlo, má schopnost je i vyléčit.

Homeopatii jako vědu a principy jejího fungování popsal Christian Friedrich Samuel Hahnemann v knize Organon racionální léčby. Hahnemann se narodil roku 1755 v Míšni v Německu a zemřel roku 1843 v Paříži ve Francii.

Hahnemann
Christian Friedrich Samuel Hahnemann, zdroj: internet

Co je homeopatie

Interview

Podání léku

Akutní předepsání

Homeopatie pro zvířata

O mně

Kontakty