První homeopatická poradna pro děti, dospělé a zvířata na Mělníku


Akutní předepsání

U akutního předepsání se klade důraz na akutní stav. Bereme v potaz pouze symptomy vzniklé akutním onemocněním, v tuto chvíli nás nezajímají chronické a další dlouhodobé potíže vzniklé před chorobou, již chceme potlačit.

Proto v následující fázi po podání akutního léku je dobré absolvovat podrobné homeopatické interview vedoucí k nalezení léku konstitučního. Při akutním stavu jsou projevy nemoci silně vyjádřeny, proto lze většinou dobře odečíst minimálně čtyři symptomy a přiřadit na základě podobnosti odpovídající homeopatický lék.

U podávání léku na akutní nemoci typu chřipka, úpal, úraz atp., které vzniky náhlým působením vnějších příčin, se většinou nejedná o potlačování nemoci, ale o uzdravení organismu a nedochází k zatlačování do hlubších vrstev organismu.

Co je homeopatie

Interview

Podání léku

Akutní předepsání

Homeopatie pro zvířata

O mně

Kontakty