První homeopatická poradna pro děti, dospělé a zvířata na Mělníku


O mně

Moje cesta k homeopatii
K homeopatii jsem se dostala po neúspěšné léčbě alopatickou medicínou, která nebyla schopna zvládnout mé zdravotní obtíže označené lékaři termínem chronické nemoci.
Jsem mladá a nebudu mít žádné „chronické nemoci“ – rozhodla jsem se!

V tom, že klasická medicína není cesta k uzdravování, jsem se utvrdila po několikaletém působení ve financování zdravotní péče v ČR, kdy jsem kontrolovala vykazovanou zdravotní péči zdravotnickými zařízeními a následně ji po revizi proplácela. Po této zkušenosti jsem nabyla dojmu, že zdraví člověka je až na posledním místě, že jsme objekty businessu v rukou „farmaceuticko-zdravotnické mafie“.

Protože mi homeopatie hodně pomohla, když jsem v těhotenství nechtěla užívat chemická léčiva, snažila jsem se získávat informace z literatury a zjistila jsem, že existuje přístup v homeopatii nazývaný konstituční, kdy se léčí člověk celostně. Doposud jsem využívala pouze symptomatická předepsání. Chtěla jsem se ponořit do studia homeopatie hlouběji, proto jsem se přihlásila ke studiu na

Homeopatické akademii

Jsem velmi ráda, že jsem tento krok v životě udělala. Po několika přednáškách jsem dychtila po dalších informacích nejen v oblasti homeopatie, ale chtěla jsem znát principy fungování živých organizmů v prostředí. Ponořila jsem se do studia fyziologie zvířat, lidí. Oprášila jsem gymnaziální znalosti a vrhla se do krásného nového světa.
Úspěšně jsem složila písemnou zkoušku za první ročník tříletého kurzu Homeopatické akademie a snažím se při studiu navštěvovat další semináře: 7. – 8. ledna 2012 - Miasmata a nosody – Louis Klein - světově známý kanadský homeopat; 17. – 18. března 2012 - Obrazy nových léků na základě proovingů - Misha Norland – známý anglický homeopat; 19. 5.2012 – Překážky v léčbě, léčba autismu aj. - prof. Anna Strunecká, DrSc. - naše přední a mezinárodně známá vědecká pracovnice v oboru fyziologie; 20. 5. 2012 – Veterinární homeopatie - MVDr. Michal Jiřička; 30.6.2012 – 6.7.2012 - Letní škola - vedl ji skotský homeopatický lékař Russell Malcolm, zaměřena na techniky komunikace v homeopatii, analýzu dle polarit, střevní nosody a mnoho dalšího zajímavého vč. praktických případů.

Co je homeopatie

Interview

Podání léku

Akutní předepsání

Homeopatie pro zvířata

O mně

Kontakty